Belmont heeft een aantal verkennende studies uitgevoerd naar de mogelijkheden zijn voor het winnen van 'groen aardgas' op commerciƫle basis. 'groen aardgas' is aardgas dat niet van fossiele oorsprong is, maar wordt opgewerkt uit stortgas of biogas. Stortgas komt vrij uit afvalstortplaatsen en bestaat doorgaans voor ongeveer de helft uit methaan (het hoofdbestanddeel van aardgas). Biogas komt vrij bij vergisting van bijvoorbeeld mest of rioolslib.

BioGast
Het Afvalwaterketenbedrijf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier plaatste, als eerste waterschap in Nederland, een membraaninstallatie met subsidie van SenterNovem uit het EOS Demo-programma. Eerder heeft Belmont in het kader van het programma Duurzame Energie in Nederland (DEN) van het Ministerie van Economische Zaken een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van BioGast (zie onder) bij het Afvalwaterketenbedrijf. Het opwerken van biogas tot groen aardgas bleek zowel qua financieel rendement als qua duurzaamheid de beste keuze te zijn.

Dankzij de vruchtbare samenwerking met Eneco, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, SenterNovem, Cirmac en BioGast, is de eerste BioGast in juni 2006 in Beverwijk afgeleverd op het terrein van de RWZI van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Beverwijk.

De BioGast produceert CO2-neutraal aardgas uit van gas uit de rioolslibvergisting van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Beverwijk. Dit gas wordt vervolgens in het net van Eneco ingevoed. Ongeveer 400 gemiddelde Nederlandse huishoudens kunnen hiermee voorzien worden in hun aardgasverbruik.

Water- en zuiveringsschappen
We voeren ook studies uit naar de haalbaarheid om biogas te winnen uit de rioolzuiveringen van een aantal waterschappen. Biogas ontstaat als bijproduct bij het zuiveren van rioolwater uit de regio. In Nederland is de gebruikelijke manier van het verwerken van biogas het verbranden in een warmtekrachtkoppeling (WKK) om hiermee warmte en elektriciteit op te wekken dat wordt ingezet in het zuiveringsproces. Vaak wordt een deel van het biogas afgefakkeld waardoor een nuttige toepassing niet benut kan worden. Deze manier van verwerking van biogas heeft een aantal technische operationele nadelen en is in veel gevallen niet meer de meest rendabele en duurzame oplossing. Belmont heeft het concept 'Biogast' ontwikkeld waarbij biogas wordt opgewerkt tot duurzaam aardgas. Dit doen we samen met Eneco, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, SenterNovem en Cirmac.

Feit
Aardgas is een gas dat voor het grootste gedeelte bestaat uit methaan (CH4) en dat, net als koolstofdioxide (CO2), het broeikaseffect versterkt en als zodanig de aarde sneller opwarmt dan goed is. Het effect van onverbrand aardgas is zelfs 20x zo sterk als dat van koolstofdioxide, dus reden te meer om uitstoot hiervan te voorkomen en het te gebruiken als brandstof.

Additional information